Privat psykiaterpraksis i Sandnes sentrum.

Jeg er utdannet lege ved Universitetet i Bergen (1999) og godkjent spesialist i psykiatri (2006). Min psykoterapiutdanning har jeg fra Institutt for psykoterapi, hvor jeg selv er lærer, veileder og godkjent læreterapeut. Jeg er også godkjent psykoterapiveileder av Den norske legeforening.

Jeg har i mange år arbeidet i offentlig psykisk helsevern og har bred erfaring med behandling av ulike type problemer som livskriser, relasjonelle vansker, angst, tvangslidelse, depresjon, bipolar lidelse, posttraumatisk stresslidelse, ADD/ADHD, personlighetsfortyrrelser, spiseforstyrrelser, seksuelle problemer, rusproblemer, psykosomatiske plager, psykose og schizofreni.

Jeg tilbyr:
- enkeltsamtaler
- psykoterapi over kortere eller lengre tid
- parterapi
- vurdering og oppfølging av medikamentell behandling ved psykisk lidelse
- utredning og behandling av ADHD/ ADD
- enkelte sakkyndige vurderinger
- veiledning
- undervisning

I og med COVID-19-epidemien tilbyr jeg nå også konsultasjoner over videokonferanse med sikker pålogging. Ta kontakt for avtale.

Medlem av:
- Den norske legeforening
- Norsk psykiatrisk forening
-
Institutt for psykoterapi
- Forum for psykoanalytisk psykoterapi i Stavanger
-
Foreningen Matrix - Nordisk tidsskrift for psykoterapi